ljus 0 Comments

LED står för light emitting diode. Led är egentligen en väldigt gammal uppfinning men har på senare år kommit att bli allt vanligare då den, till skillnad mot glödlampan och halogenljuset, är energisnål och mer hållbar. Att gå in på exakt hur led belysning fungerar kan bli för krångligt. Det som går att säga är

Read More