golv 0 Comments

Har du egentligen tänkt på hur dina golv ser ut och mår? I vilket skick är de och hur de är behandlade eller behöver behandlas? För det är ju faktiskt så att har du ett fin parkettgolv eller rent av ett vackert trägolv så behöver de tas om hand för att leva länge och hålla

Read More

trädfällning 0 Comments

Träd är oerhört vackra och ståtliga. På tomt och trädgård kan det vara fina inslag. Man brukar också säga att man ska tänka trädgården som rum med golv, väggar och tak när man ska anlägga en ny trädgård. I det fallet utgör träden taket med sina kronor. Men ibland kan det vara för mycket träd

Read More

förskola eskilstuna 0 Comments

Att börja förskolan är i regel den första kontakten ett barn får med samhället i övrigt och utanför sin egen familj. Fram till dess har man ofta ingen annan referensram än sina föräldrar, eventuella syskon eller släktingar och vänner till familjen. När man börjar i en förskola i Eskilstuna, innebär det helt plötsligt att man

Read More