lagerhållning

Är du nyfiken på lagerhållning?

Är du nyfiken på lagerhållning?

Vad innebär det egentligen att jobba med lagring av gods? För de som arbetar med lagerhållning är det ett uppdrag där man erbjuder sina kunder lagerytor för en kostnad, där det även kan ingå andra tjänster. Det kan vara lagring där du som kund får en yta att disponera över som du vill. Eller så kan du låta företaget hantera allt som du vill lagra. Det kan vara vid en flytt, där du behöver hjälp med att flytta ditt bohag och även lagra det under en viss tid.

Men lagerhållning kan även vara en tjänst som du köper för att du som företag inte har plats med ditt gods just då. Du kanske har tillverkat en produkt som dina kunder inte ännu kan ta emot. Eller så kan du vara den där kunden som har beställt varor som du inte kan ta emot än, på grund av utrymmesbegränsningar. Då är det ett smidigt och billigt sätt att nyttja en partner där du kan lagra det du vill och så länge du vill.

 

 

Gods, hyllor och maskiner

Ett lager består i stort sett av gods, eller vad det är som ska förvaras, och hyllor där du kan förvara det du vill på ett utrymmessmart sätt, det vill säga på höjden. Och slutligen behöver du maskiner så att du kan hantera godset och sätta upp det på hyllorna. Låter det enkelt? På ett sätt är det enkelt men på ett annat sätt är det inte det. 

För om du ansvarar för lagring så ansvarar du även för att inget ska gå sönder och att du ska ha koll på vad som finns där. Dina kunder kanske ber dig om lagring där du då och då får beställningar som säger att vissa saker ska levereras till kunden. Då är det viktigt att du vet exakt vad du har på hyllorna.