invaliditetsintyg

Få rätt ersättning med invaliditetsintyg

Få rätt ersättning med invaliditetsintyg

Ett invaliditetsintyg styr hur mycket pengar du kan få ut på din olycksfallsförsäkring, så slarva inte med att gå till rätt läkare. Oftast är det en ortoped man brukar gå till, och en specialistläkare gör en mer grundlig undersökning än vad en vårdcentral normalt gör.

Det måste gå en tid efter olyckan innan det går att utvärdera hur stor den bestående skadan eller funktionsnedsättningen är. Doktorn bedömer rörlighet, stelhet, hur mycket kraft där är i lederna och hur mycket smärta du upplever. Det finns tabeller som anger hur många procents invaliditet olika skador bedöms till.

 

Flera olika skador samtidigt

Efter en bilolycka eller fallolycka har man kanske skadat både foten och handen. Varje skada bedöms, och läkaren är expert på att bedöma och väga samman de resultat som undersökningen ger. Pengar är en klen tröst när man har fått en skada, men det är i alla fall en viss form av kompensation som ger möjlighet till ett drägligare liv.

Intyget som skrivs ut ligger till grund för ersättningen som betalas ut. Det är därför det är så viktigt att inget glöms bort i bedömningen. Upplever man värk och smärta, är det också en sak som räknas med, och ibland syns det inte på röntgen.

 

 

Olycksfallsförsäkring är viktig

Har du en olycksfallsförsäkring så har du en möjlighet till att få kompensation om det värsta händer, att du faller eller blir påkörd, och det är en ekonomisk trygghet. Därför är det viktigt och värdefullt att för det första ha en olycksfallsförsäkring och för det andra att fortsätta att betala på den.

Kanske har du tagit en för länge sedan och tänker att det inte händer något. Men det är lika tokigt som att inte ha brandförsäkring, reseförsäkring eller något annat som är nödvändigt. Du måste ha en giltig olycksfallsförsäkring för att få ett invaliditetsintyg och få ersättning.