Behandlingshem Skåne

Finn ljuset på ett behandlingshem i Skåne

Finn ljuset på ett behandlingshem i Skåne

Smärta är en del av livet. Det är en sanning som är ofrånkomlig. 

All utveckling har nämligen ett pris. Det är inte konstigare än när man spelar schack och kortsiktigt offrar en pjäs för en långsiktig vinst. På samma sätt fungerar livet, man måste vara beredd på uppoffringar om man vill ta sig någonstans.

Kraften att ta ansvar

Problemet är förstås om vi inte är mentalt och själsligt rustade för att hantera dessa motgångar. Eller om de tvingas på oss, eller om vi utsätts för något som vi inte kan värja oss från.

Ibland kan man helt enkelt inte välja vad som händer en, vilket förstås är djupt orättvist. Ännu orättvisare kan det sedan tyckas att det är vi själva som sedan måste reparera och läka oss själva. Att det är vi som måste ta ansvar.

För vissa av oss blir denna process en alltför stor utmaning för att vi ska kunna hantera det på ett hälsosamt sätt. Istället flyr vi undan den konfrontation som krävs för att kunna läka, och tar till missbruk – oavsett om det gäller ett narkotiskt preparat, sex, socker eller något annat.

Vill det sig riktigt illa så börjar hela livet kretsa kring denna flykt och det är då vi hamnar i en sorts skuggzon där vi rör oss i hoppets yttersta periferi.

Så länge som vi andas finns dock hoppet kvar. Resan kan vara lång, men den är fullt möjligt. Naturligtvis kan man många gånger behöva hjälp, till exempel genom att gå till ett behandlingshem i Skåne. Ibland behöver vi nämligen höra en objektiv röst som hjälper oss att ta oss ut ur destruktiva tankar och beteenden. 

För att ta sig ur missbruk kan vara som att spela schack mot sig själv – det är extremt svårt att vinna eftersom man hela tiden vet vilket det nästa draget kommer att bli.