geoteknisk undersökning

Gör en geoteknisk undersökning om du vill säkerställa rätt val av husgrund

Gör en geoteknisk undersökning om du vill säkerställa rätt val av husgrund

När det finns planer på att bygga en fastighet så finns det många moment som bör planeras och genomföras för att resultatet ska bli så lyckat som möjligt. Oavsett om det handlar om privatpersoner som vill bygga sitt drömhus eller ett företag som planerar ett stort kontorskomplex så är grunden otroligt viktig eftersom den ska bära hela byggnationen. Med hjälp av en geoteknisk undersökning så kan man ta reda på nödvändig information om marken där bygget ska ta plats, detta är viktigt för att veta om det krävs markförstärkning samt vilken grund som passar bäst.

Experter kommer fram till grundläggningsförslag med hjälp av geoteknisk undersökning 

Tack vare en geoteknisk undersökning är det möjligt att fastställa jord-, berg- och grundvattenförhållanden. De prover som tas analyseras och med hjälp av den informationen är det möjligt för experter att komma fram till vilken husgrund som passar bäst på platsen, samt om det krävs någon form av markförstärkning för att kunna bygga en stabil fastighet.

geoteknisk undersökning

Det är till exempel vanligt att man pålar för att husgrunden ska kunna vila på fast botten eller bergsgrund istället för att man bygger på mjuk mark som kan röra sig under byggnationen. Risken med att inte stabilisera marken när det finns behov för det är att det kan uppstå sättningsskador som till exempel sprickor i fastighetens väggar. Detta sker till följd av att marken flyttar sig på grund av tyngden från fastigheten.

I behov av geoteknisk undersökning i Stockholm?

Den som är i behov av geoteknisk undersökning i Stockholm kan vända sig till Geogrund. Det är ett av de mest erfarna företagen som utför markundersökningar i Stockholms län. Geogrund hjälper både privatpersoner och företag att ta reda på hur marken ser ut där det finns planer på att bygga, oavsett om det är något stort eller litet. Besök https://www.xn--geotekniskaunderskningar-1oc.se/ för mer information om vad Geogrund kan hjälpa till med.