Reglerventiler

Hur man använder reglerventiler

Hur man använder reglerventiler

Inom ett flertal områden finns det ett behov att kontrollera ett flöde. Många olika komponenter kan påverka att ett flöde ändras även om man inte önskar det. Det kan vara både yttre och inre faktorer som gör att en ökning eller minskning sker. Och eftersom vissa processer är känsliga och avhängiga av en konstant mängd så kan påverkan bli mycket negativ.

Med hjälp av reglerventiler kan man se till att man håller sig så nära som möjligt det värde som man vill hålla. En automatisk process som kan ske utan att man manuellt behöver göra några som helst justeringar. Men där en notering om förändringar sker så att man vid behov kan undersöka varför det skett och om något bör korrigeras.

 

Flöde av olika slag

Reglerventiler används för att garantera ett jämnt och önskat flöde av ett flertal olika ämnen. Det kan röra sig om flytande ämnen som exempelvis vatten. Men även om flyktiga ämnen som gaser. Därför kan det vara olika delar som spelar in gällande mätningen av ämnet som ska korrigeras av ventilen.

När man väljer reglerventil så väljer man även vilken typ av mängd som ska mätas. Exempel är vikt eller tryck. På det sättet ger man gränsvärden som går att mäta och där man även kan plocka ut statistik. De flesta användare av den typen av teknologi arbetar med en ständig förbättring för att undvika variationer så mycket det går.

 

 

Yttre och inre påverkan

Det som kan påverka ett flödes variationer kan komma såväl från insidan som från utsidan. Temperaturskillnader, flödesmaterialets kvalitet, flödesbehållarnas skick osv, är något som kan göra att värdet förändras.

Vissa av dessa kan vara svåra att styra över eller förändra. Och därför ska den statistik som plockas ut från reglerventilens arbete jämföras med övrig statistik. Exempelvis kan en viss skiftning i temperaturer eller kvalitet vara medvetet och godkänt.