Omrörare Göteborg

Inköp och service av omrörare i Göteborg

Inköp och service av omrörare i Göteborg

editorial

Du har blivit fabrikschef för ett företag som hanterar ett antal vätskor, som måste pumpas mellan olika stationer på fabriksområdet. Till det kommer att många insatsvaror levereras i flytande form. Samtliga färdiga produkter lämnar företaget med tankbil. 

Du har fått jobbet för att du ska reda ut en rad driftsproblem som funnits i produktionen en längre tid. Redan från början misstänker du att problemen har uppkommit genom att fel pumpar valts i flera delprocesser. I sin tur beror detta på att flera råvarorna och halvfabrikat måste röras om innan de pumpas vidare i de olika processerna.

Val av omrörare

Du har inte för avsikt att som fabrikschef bli expert på omrörare. Din uppfattning är att det blir bättre både ekonomisk och tekniskt att anlita ett externt företag. Du börjar söka på nätet efter lämplig partner och hittar följande: https://www.pump-pyrolysteknik.se/omrorare-goteborg/

Vid en preliminär genomgång hittar du ett kardinalfel. Bolaget köper kemikalier i pulverform som skall lösas vatten. Bolaget har valt rätt doseringspump men felaktig omrörare. Den processvätska som skall vidare i systemet får helt fel värde vad avser pH. 

Den slutprodukt som företaget tillverkar mellanlagras dessutom i flera tankar inför leverans till kund. Produkten har emellertid en tendens att skikta sig i tankarna. Kontinuerlig omrörning behövs inte men omrörning måste utföras före pumpning till tankbil. Det måste göras för att levererad produkt skall få säkerställd kvalitet. 

 

Omrörare Göteborg

 

Styrning av omrörare och pumpar

Som fabrikschef konstaterar du att en automatiserad styrning av omrörare och pumpar krävs. Omrörning och pumpning sker nämligen intermittent. Det är då viktigt att omrörningen startar i rätt tid innan en pump startar. Att sköta en sådan process manuellt är ogörligt. Från din leverantör av omrörare i Göteborg får du hjälp att finna lämpligt styrsystem.

Service av omrörare

En omrörare utsätts för en omild behandling. Det kan vara frätande vätskor. Mekaniska skador är vanliga. En havererad omrörare kan ge långa driftstopp, som ger onödiga kostnader. Du bör därför se till att ha serviceavtal med inställelsetid om en skada akut skulle inträffa på en omrörare.