avloppsanläggningar

Installera och underhåll avloppsanläggningar

Installera och underhåll avloppsanläggningar

editorial

Att installera ett enskilt avloppssystem, exempelvis om man bor på landet och inte har tillgång till det kommunala VA-systemet, ställer lite andra krav på husägaren. Om det redan finns ett system installerat är det bra att veta hur ofta det behöver kontrolleras eller underhållas. Finns det inget system eller om det gamla behöver bytas ut mot ett nytt, är det andra saker man ska tänka på. Om kommunens miljökrav har skärpts sedan det gamla avloppssystemet installerades, kan vissa justeringar göras. I andra fall kanske man måste byta ut systemet helt och hållet. 

Ska man anlägga helt nya avloppsanläggningar måste man söka tillstånd från kommunen. Därefter finns en del riktlinjer som är viktiga att anpassa sig till. Man bör kunna säkerställa att så få smittämnen som möjligt sprids, så kallad hygienisk säkerhet. Man bör också så långt det är möjligt se till att förhindra att vissa näringsämnen släpps ut i naturen, då dessa kan bidra till övergödning. 

 

avloppsanläggningar

 

Välj rätt avloppsanläggning

Det finns flera anledningar till att man behöver installera en avloppsanläggning. En kan vara om man exempelvis ska bygga ett nytt hus och behöver ett fungerande avloppssystem som följer kommunens standard. Man kan också behöva kolla vilka bestämmelser som gäller för just den kommunen, då det nyligen kommit högre krav på hur man bygger avloppssystem. Det säkrare alternativet som garanterat blir godkänt är att istället installera ett minireningsverk. 

Det går ofta att välja mellan ett stort urval av avloppsanläggningar som passar alla typer av projekt. Är man osäker på vilken sort som passar bäst är det alltid bra att kontakta en leverantör som lättare kan svara på det. Bättre fråga än att chansa, det kan visa sig bli problem efter installationen. Man kan även läsa mycket om VA-system och göra avloppskollen för att försäkra sig om att man vet vilket system som passar hushållet bäst.