pumpservice - pumpar Göteborg

Kraftfulla pumpar med stor exakthet i Göteborg

Kraftfulla pumpar med stor exakthet i Göteborg

Hur får man ett flöde som har en extrem exakthet och som till och med kan bestå av explosiva ämnen? Det är precis den typen av flödesstyrning som man får med hjälp av pumpar i Göteborg. Pumpar är ett hjälpmedel i ett flöde som gör att gaser eller vätskor i ena änden fördelas med rätt tryck och hastighet i den andra änden. De vanligaste pumparna man kanske tänker på är cykelpumpar som samlar in luft och komprimerar den till ett högre tryck som går in i cykeldäcket. Man kanske också tänker på pumpar i pooler som driver runt vattnet för ett flöde som går genom ett reningsverk eller filter och tillbaka till poolen igen. Eller en pump som tar vatten och sprutar upp den i luften för att skapa en fontän.   

 

En sluten krets

Men det finns också en hel del pumpar som används inom industri och tillverkning. I vissa fall är det pumpar som används för att föra fram produkter till en slutstation, där de kanske fördelas i paket eller flaskor. Men vissa pumpar jobbar även i ett helt slutet system eller en så kallad krets. De kan styra över ett flöde som används till avkylning av andra system eller utrustningar och aldrig lämnar sin krets. Men det innebär ändå att det måste finnas en exakthet gällande mängd och hastighet för att man ska få ut det man önskar av systemet.  

 

Inställningar efter flöde

Beroende på temperatur, mängd och behov kan man ställa in pumpar som man vill. Eftersom både gaser och vätskor expanderar när det blir varmare så kan man periodvis vara tvungen att kompensera för det genom att sänka eller höja flödet som pumpen styr över. Men det är också viktigt att man inte pressar pumpen för högt under för lång tid. Tillförseln ska i bästa fall vara perfekt.