Lasersvetsning

Lasersvetsning är inte science fiction

Lasersvetsning är inte science fiction

editorial

Vad tänker du på när du hör ordet laser? Du associerar kanske till science fiction och lasersvärd eller till häftiga ljusshower. Kanske tänker du på sådana där lasersikten som ger en röd punkt i pannan på ett offer i actionfilmerna. Den som är tekniskt skolad kan också komma ihåg fysiklektioner med optiska experiment. 

Men laser kan användas till mycket mer än så. Den kan till exempel användas i lasersvetsning. Det har du nog inte hört talas om ifall du inte arbetar med metall och plåt. Att använda laser för svetsning har dock varit känt sedan nittonhundrasextiotalet.

För att åstadkomma en förbindning mellan två metallbitar genom svetsning krävs det en tillförsel av energi som är tillräckligt stor för att lokalt smälta metallerna. Energin kan komma från en elektrisk båge, en gasflamma, en elektronstråle, friktion eller genom laser. Ibland behövs också ett tillsatsmaterial, så kallad svetstråd, som smälter och fogar samman metallerna.

 

Lasersvetsning

 

Svetsning med stor noggrannhet

Lasersvetsning är en metod som kan användas med stor noggrannhet på mycket små föremål. Uppvärmningen med laser blir mycket lokal och man slipper upphettning av större områden av de metallföremål som ska förenas. Detta beror på att lasern har hög energi, vilket gör att processen för uppvärmning är väldigt snabb. Svetsen kan då formas redan innan omgivande material har hunnit bli varmt. En fördel med detta är att man minskar risken för deformationer av materialet på grund av värmepåverkan. 

Tack vare den stora precision som kan åstadkommas med lasersvetsning, kan man sammanfoga föremål som inte annars hade kunnat förenas genom svetsning. Till exempel kan man svetsa samman metall som har olika smältpunkt, såsom koppar och aluminium. Man kan också fästa samman mycket tunna material, såsom folier, med tjocka material. Så nästa gång du hör ordet laser kanske du tänker på svetsning istället för science fiction. Framtiden är redan här.