Iloq

Nya låssystemet Iloq har kommit till Kumla

Nya låssystemet Iloq har kommit till Kumla

När de gamla traditionella nycklarna började bytas ut mot andra system så var det ett mer nyckelfritt system som man först började utveckla. Med hjälp av koder kunde man öppna portar till flerfamiljshus. Men även andra dörrar inomhus.

Det systemet fick snart ett syskon i form av passerkortet och taggen. I det fallet var det ett magnetiskt kort eller en tagg som man höll emot en läsare. På det viset så kunde ägaren identifieras och släppas in. Om man hade behörighet dvs. Ibland lade man också till en kod som gjorde att det blev ännu svårare för obehöriga att ta sig in.

 

Gammalt möter nytt

Iloq i Kumla och på andra orter, är ett system som binder ihop gamla system med nya. Till utseendet ser det ut som en gammal traditionell nyckel. Men hemligheten är att det är som en tagg eller passerkort i nyckelform. På distans med hjälp av dator kan man ge eller ta ifrån den digitala nyckeln sin behörighet till de dörrar där ett lås finns. Vilket ger det en flexibilitet som vida överskrider den traditionella nyckeln.

 

 

En oönskad besökare

All makt över Iloq ligger hos den som har gett ut nyckeln och programmerat den. Om man så önskar kan man helt utan innehavarens godkännande ta bort behörighet till vissa dörrar. Något som kommer väl till pass om man exempelvis har råkat tappa en nyckel. Utan minsta oro kan man då spärra nyckeln och ge den boende en helt ny. Även om upphittaren försöker öppna dörren så kommer det då inte att gå.

Det är även ett system som kan kännas tryggt om någon typ av konflikt skulle uppstå mellan flera boende. Eller om man flyttar in i en ny bostad och man inte är säker på att alla nycklar är återlämnade. En enkel knapptryckning på en dator så är problemet löst.