positioneringskuddar

Ökad komfort med positioneringskuddar

Ökad komfort med positioneringskuddar

Det är viktigt med bekvämlighet. Det gäller inte minst för personer som av olika anledningar behöver ligga eller sitta större delar av tiden. Det finns idag många lösningar och alternativ för att säkerställa att människor kan sitta eller ligga en längre period utan att drabbas av smärta eller andra hälsoproblem. Detta tack vare moderna innovationer och medicinska framsteg. Ett exempel på en sådan innovation är positioneringskuddar. 

 

När används positioneringskuddar? 

Positioneringskuddar används för att stödja och ge ökad komfort till personer som har begränsad rörelseförmåga. Personer som behöver ligga alternativt sitta mestadels av tiden behöver stöd för att minska risken att personen drabbas av hälsoproblem kopplade till stillasittande. Det kan handla om hälsoproblem som exempelvis ligg- eller sittsår och minskad blodcirkulation. 

Positioneringskuddar har olika funktioner. Utöver att öka komforten kan de även användas för att avlasta delar av kroppen. Detta kan vara användbart när vissa delar av kroppen belastas i mycket högre utsträckning än andra och därmed riskerar att slitas ut eller skadas. Positioneringskuddar kan dessutom användas som en hjälp på traven när det gäller att skapa symmetri i kroppen, vilket är viktigare än det kanske låter. 

 

 

Olika sorters positioneringskuddar

Alla människor är olika. Varje individ har sina unika behov och det är viktigt att tänka på det i valet av positioneringskuddar. Lyckligtvis finns det positioneringskuddar för många olika behov och användningsområden. När en person är i behov av en eller flera positioneringskuddar är normalt det första steget att personen får genomföra en så kallad utprovning av kuddar. Under utprovningen testas en rad positioneringskuddar för att hitta det bästa möjliga alternativet. 

När det gäller positioneringskuddens form och komposition varierar detta beroende på kuddens tilltänkta användningsområde. Faktorer som spelar roll är bland annat om kudden är tänkt att ge stöd vid en sittande eller liggande position samt om den är menad att öka komforten eller avlasta.