kartongförslutare

Skräddarsydda kartongförslutare

Skräddarsydda kartongförslutare

 

Som produktionsledare och ägare till tillverkande företag är det viktigt att effektivisera allt som går. Dels för att undvika att personalen utsätts för tunga och onödiga lyft som lätt kan ske när arbetskraften till stor del måste skötas manuellt. Men det är också viktigt för att effektivisera produktionen, öka vinsten och samtidigt kunna lägga fokus på att allt som lämnar är av god kvalitet. 

Idag finns ett stort utbud av automatiserade maskiner. När man ska vända sig till ett företag för att utforma maskiner som fungerar optimalt för ens verksamhet är det viktigt att välja någon som är lyhörd och förstår företagets behov. Att effektivisera verksamheten genom automation kan kräva en investering men om man vill utveckla företaget och även vara mån om sina anställda är det en oerhört bra investering som lönar sig och på sikt betalar tillbaka sig många gånger om. 

 

 

 

Lundgren Machinery är ett företag som jobbar med automatisering av förpackningsmaskiner, automatisering av packlinjer där kartongresning eller fyllning utgör en del av av funktionen. De har bland annat kartongförslutare som också kan kundanpassas efter företagets behov. 

Om man som kund är behov av en hel maskinlinje kan företaget skräddarsy och helt kundanpassa en linje för just era behov. De är en partner när företagen vill ta klivet över till automatisering för kartongresning, packning och kartongförslutning. Här är de med kunden från behov till färdig produkt, vilket ger en stor trygghet för kunderna. Här tar de tillsammans med kunden fram en lösning som passar för just deras verksamhet. 

Deras lösningar gör att företagen kan sänka sina kostnader för ny produktpaketering och förkortade produktlivscykler. En av deras systemlösningar består till exempel av en samarbetande robot från Universal Robots. Dess robotarmar kan programmeras om och driftsättas efter behov i nya miljöer samtidigt som de ger hög flexibilitet, effektivitet och produktivitet.