modulsystem

Smart sätt att bygga med modulsystem

Smart sätt att bygga med modulsystem

Ett hus som byggs i stark vind, regn eller snö, är svårare att få bra. Material kan bli våta och det är det inget som gör att man bygger snabbare och lättare. Därför har man numera mer och mer gått över till att bygga så mycket som går inomhus i fabriker. 

Där kan man slippa alla vädrets makter, både för byggnaden och personalen. Men det är även en miljö där man kan hålla rätt temperatur och ha rätt verktyg och utrustning nära till hands. På det sättet bygger man bättre, snabbare och till lägre kostnad.  

 

Olika typer av byggklossar

Den typen av hus där man bygger partier av rum med väggar, golv och tak, som sedan sätts samman som man vill, kallas för modulsystem. Det byggnadssättet är numera så pass vanligt att man till och med bygger kataloghus som villor och fritidshus på det viset. Men vanligast är ändå fortfarande moduler som används till studentbostäder, kontor, skolor, sjukvårdsbyggnader med mera, oftast tillfälligt, men ibland under längre perioder upp till närmast permanent.

Sättet att bygga liknar byggbodar, men det modulsystem som exempelvis https://www.pcsmodulsystem.se/  skapar håller en helt annan klass gällande ytskikt, isolering med mera. De är helt enkelt skapade för en annan typ av byggnader och under en annan typ av tidslängd och förutsättningar.

 

 

Vad önskas idag?

Som köpare till ett modulsystem kan man välja precis vilka funktioner och vilken storlek som man önskar, med enda ram att man följer de mått som modulerna har. Det är ett lätt sätt att bygga ihop en byggnad för sina behov och önskemål. Men det finns även en möjlighet att kunna ändra sig om man får ändrade behov eller önskemål. Modulsystem är enkelt att sätta ihop men även att ta isär. Hyr man så brukar det gå snabbt att kunna byta ut till något annat.