Tandreglering

Tandreglering i vuxen ålder

Tandreglering i vuxen ålder

editorial

Vill du uppnå ditt drömleende?

Ortodonti är den gren av tandvården som handlar om att korrigera tänder och käkar som är onormalt placerade. Ordet ”ortodonti” kommer från de grekiska orden ”orthos”, som betyder ”rak”, och ”dontos”, som betyder ”tänder”.

Ortodontisk behandling kan användas för att korrigera en mängd olika tand- och käkavvikelser, t.ex. trängningar, sneda tänder och funktionella defekter som överbett och underbett. Invisalign är en typ av ortodontisk behandling där man använder tydliga plastskenor för att gradvis räta ut tänderna utan användning av metallfästen eller trådar. Sängskenor är en annan typ av ortodontisk behandling som kan användas för att räta ut tänderna. Sängskenor är gjorda av metall och fästs på tänderna med fästen. I folkmun kallas det för tandställning.

Kosmetisk ortodonti är en typ av ortodontisk behandling som används för att förbättra tändernas och käkarnas utseende. Kosmetisk ortodonti kan användas för att korrigera en rad olika tandproblem, t.ex. trängningar, sneda tänder, tandläckor och felställda käkar.

Tandreglering

Tandreglering i vuxen ålder ingen omöjlighet

Om du överväger ortodontisk behandling är det viktigt att rådgöra med en ortodontist för att avgöra vilken typ av behandling som är rätt för dig. Ortodontister är specialister som har utbildats i diagnostik, förebyggande och behandling av tand- och ansiktets oegentligheter. De använder en rad olika hjälpmedel, som tandställning, för att korrigera tandproblem.

Normalt sätt sker tandreglering när vi är barn eftersom käkarna växer och det helt enkelt är lättare att korrigera under denna fas. Men vissa fel, så som snedställda tänder kan komma senare i liver eller förvärras i takt med att vi blir äldre. Tandreglering i vuxenålder är definitivt inte omöjligt. Första steget är så klart att prata med din tandläkare om vilka problem du ser, så kan han eller hon hjälpa dig med råd och kan även göra en snabb uträkning över vilka resultat som är möjliga för dig. Det är viktigt att dina förväntningar inte överstiger vad som är görbart. Du kan även börja med att besöka http://www.letandreglering.se/