tillverkning av medicinteknisk utrustning

Utrustning vid tillverkning av medicintekniska produkter

Utrustning vid tillverkning av medicintekniska produkter

Om man säger att man arbetar med tillverkning av medicinteknisk utrustning så kan man få två olika reaktioner. Antingen blir man överöst av nyfikna frågor gällande vad man gör och hur man gör det. Eller så blir det en stunds tystnad och sedan går samtalet åt ett helt annat håll.

Det är ett av de områden som man antingen ser som mycket torrt och tråkigt, eller som man ser som mycket spännande och intressant. Det gäller även de som arbetar inom området. För precis som inom andra områden finns det de som ser sitt arbete som ett löpande band. De känner inte så mycket passion för det. Medan andra lyser upp och ger sig hän arbetet med liv och lust.

 

Noggrannhet är a och o

Inom vården finns det inte något fritt spelrum. Man kan inte höfta till doseringen av en medicin. Operera med slöa knivar. Eller ge diagnoser sådär lite på känn. Minsta lilla millimeter kan vara skillnaden mellan liv och död. Och ibland är det inte ens millimeter som det handlar om.

 

 

Kontrollerna av exempelvis tabletter är rigorösa. För minsta lilla milligram kan göra att patienten blir sjukare istället för frisk. Något som gör att man in i minsta detalj väger varje tablett innan den hamnar i medicinburken.

 

Riktigt bra verktyg

Har man någon gång provat att såga av en bräda med en gammal rostig såg och sedan fått en kapsåg i sin hand, så vet man skillnaden på bra och dåliga verktyg. Samma princip gäller även utrustning inom olika områden, som det medicintekniska. För vem vill ge sig nedför en svart backe med Stig-Helmers gamla trasiga träskidor?

Skillnaden mellan bra och dålig utrustning kan vara skillnaden mellan liv och död för patienten. Något som de företag som tillverkar medicinteknisk utrustning är mycket medvetna om. Det tas hänsyn till varje dag vid produktionen.