Minireningsverk

Vad är ett minireningsverk?

Vad är ett minireningsverk?

editorial

Släpp ut rent vatten ut i miljön

Ett minireningsverk är en avloppsanläggning på plats som behandlar avloppsvatten från bostäder eller kommersiella anläggningar. Det installeras ofta i områden som inte är anslutna till ett centraliserat avloppssystem.

Medan en typisk septiktank endast ger primär behandling av avloppsvatten erbjuder ett minireningsverk både primär och sekundär behandling. Med andra ord bryter den inte bara ner de fasta ämnena i avloppsvattnet utan bryter också ner de organiska ämnena genom en luftningsprocess. Detta resulterar i ett avloppsvatten som är mycket renare och säkrare att släppa ut i miljön.

image

Miniverkets rengöringsprocess

Hur fungerar ett minireningsverk?
Ett minireningsverk består vanligtvis av tre huvudenheter

1) Primär sedimenteringstank: Här sedimenterar de fasta ämnena i avloppsvattnet till botten och bryts ner av anaeroba bakterier
2) Belysningstank: Här pumpas luft in i avloppsvattnet för att främja tillväxten av aeroba bakterier, som bryter ner det organiska materialet ytterligare
3) Andra sedimenteringstank: Här sedimenterar slammet från luftningstanken till botten

Det avloppsvatten som produceras av ett minireningsverk har vanligtvis ett biokemiskt syrebehov (BOD) på mindre än 30 mg/L – mycket lägre än avloppsvatten från septiktankar, som vanligtvis har ett BOD på 200-400 mg/L. Detta innebär att det utgör en betydligt mindre risk för miljön när det släpps ut i mottagande vatten som floder eller sjöar. Det resulterar också i mindre slamuppbyggnad med tiden, vilket minskar underhållsbehovet.

Ett minireningsverk är en avloppsanläggning på plats som erbjuder både primär och sekundär rening av avloppsvatten. Det består vanligtvis av tre huvudenheter: en primär sedimenteringstank, en luftningstank och en sekundär sedimenteringstank. Det avloppsvatten som produceras av ett minireningsverk har vanligtvis ett biokemiskt syrebehov (BOD) på mindre än 30 mg/L – mycket lägre än avloppsvatten från septiktankar, som vanligtvis har ett BOD på 200-400 mg/L. Om du överväger att installera en OSSF på din fastighet kan ett minireningsverk vara det bästa alternativet för dig. Tack för att du läste!