Brunnsborrning i Västerås säkrar vattnet vid hårda tider
Att bli självförsörjande har sakta men säkert börjat segla upp som ett ideal sedan millennieskiftet. Från att vi spenderat ett par generationer på att glömma bort sådant som var vardagskunskap för bara etthundra år sedan har vi återigen börjat inse att det finns ett värde i att kunna klara sig själv. Eller i varje fall att kunna klara sig med hjälp av människorna som finns i ens närhet – precis som det var för inte alltför länge sedan. Från sjä...