advokat

Advokat för brottmål i Göteborg

Advokat för brottmål i Göteborg

editorial

Är du misstänkt för ett brott behöver du en försvarsadvokat. Har du själv blivit utsatt för ett brott behöver du ett målsägarbiträde. Båda dessa sysslor är vanliga uppdrag för den som är brottmålsadvokat. Brottmål i Göteborg kan alltså innebära skilda roller för advokaten, beroende på vilken situation det gäller.

En advokat ska alltid ta tillvara klientens intressen, så det spelar ingen roll om du är skyldig eller inte, när du blir misstänkt för ett brott. Advokaten försöker se saken ur din synvinkel och åberopa förmildrande omständigheter så gott det går. Även vid en rättegång är han till stöd för sin klient hela tiden.

Advokaten är med vid polisförhöret

Du kan begära att få en försvarsadvokat vid det första polisförhöret. Det är en rättighet som finns, så att man inte blir oskyldigt dömd och för att saken ska prövas rättvist. Rättssäkerhet pratar man om, och det är något som är viktigt att värdesätta i en demokrati.

Skulle du verkligen bli dömd för brottet, vill din advokat få ner straffet så mycket som möjligt. Den anklagade har en försvarsadvokat med på rättegången, och brottsoffret har ett målsägarbiträde som hjälp. Dessa parter möts och argumenterar för sin egen klient i rätten. 

 

 

Är det svårt att hitta advokat i Göteborg?

Nej, det finns många bra advokater i Göteborg. En del av dem talar även andra språk, så du kan också prata exempelvis arabiska och få hjälp av en advokat. Anlita en seriös och bra advokat, så ökar dina chanser till att få rättvisa.

Om du har blivit utsatt för ett brott är det viktigt att våga anmäla, så att den skyldige får sitt straff. Det kanske finns flera brottsoffer, och då hjälper det att också du har gjort anmälan. Polisen behöver få veta  vad som sker, och du får ett målsägarbiträde, som är en skicklig advokat till din hjälp.