trädfällning 0 Comments

Träd är oerhört vackra och ståtliga. På tomt och trädgård kan det vara fina inslag. Man brukar också säga att man ska tänka trädgården som rum med golv, väggar och tak när man ska anlägga en ny trädgård. I det fallet utgör träden taket med sina kronor. Men ibland kan det vara för mycket träd

Read More