förskola eskilstuna

En helt ny värld

En helt ny värld

Att börja förskolan är i regel den första kontakten ett barn får med samhället i övrigt och utanför sin egen familj. Fram till dess har man ofta ingen annan referensram än sina föräldrar, eventuella syskon eller släktingar och vänner till familjen. När man börjar i en förskola i Eskilstuna, innebär det helt plötsligt att man konfronteras med möten med andra människor från andra delar av staden med andra perspektiv – och inte sällan också andra kulturer eller annat språk. Eskilstuna är en stad med mångfald där man får växa upp och gå i skolan med elever med många olika bakgrunder. 

Mängder av förskolor i Eskilstuna 

Att bilda familj i Eskilstuna och låta sina barn växa upp i kommunen har blivit väldigt populärt. Det representeras inte minst i stadens förskolor. Bland de kommunala förskolorna i Eskilstuna kan man räkna ända upp till 50 stycken. Lägg där även till ett urval av privata alternativ. Ett av dessa privata alternativ är friskolan British Junior, som du kan läsa mer om här: http://britishschools.se. Det låter nästan som en hel djungel av valmöjligheter. Men det underlättar kanske att veta att de kommunala skolorna ofta är kopplade till en särskild stadsdel och att skolan därför väljs åt dig – men med friskolor får du välja helt själv vilken du vill ansöka till. 

 

Här läggs grunden för framtiden 

När barnet börjar i förskolan lär det inte bara känna andra barn från Eskilstuna utan även sina förskollärare. Det innebär som sagt att barnet får nya perspektiv och behöver lära sig att lita på och förhålla sig till andra vuxna än sina föräldrar. Det är inte fel att påstå att en stor grund fortsätter läggas för våra barn under åren i förskolan där de tar form för att så småningom bli vår framtid. Utan tvekan lär Eskilstunas framtid vara i trygga händer!