förskola eskilstuna 0 Comments

Att börja förskolan är i regel den första kontakten ett barn får med samhället i övrigt och utanför sin egen familj. Fram till dess har man ofta ingen annan referensram än sina föräldrar, eventuella syskon eller släktingar och vänner till familjen. När man börjar i en förskola i Eskilstuna, innebär det helt plötsligt att man

Read More