saxofon 0 Comments

Saxofonen är ett mycket populärt och mångfacetterat instrument som, på grund av det lilla rörblad i trä som skapar dess ton, hör till gruppen träblåsinstrument. Instrumentet, som dock oftast är tillverkat i mässing, uppfanns så sent som på 1840-talet av den belgiske instrumenttillverkaren Adolphe Sax, men har ändå hunnit lämna outplånliga spår i musikhistorien. Saxofonen

Read More